Política de Privacitat

Informació i preus

Tots els preus dels nostres productes són a la venda, sense incloure de valor afegit impostos (IVA) que s’afegiran al final de la cistella automàticament. Compres que IVA contribuents (empreses, institucions, entitats…) amb residència a la UE i equipades amb IVA intracomunitari, n’estan exempts del pagament de l’IVA, sent condició imprescindible l’enviament d’aquest document enviar un correu electrònic a  info@hortadecapolat.com
Com a norma general s’aplicarà la taxa d’impost del 21% del territori de la Unió Europea, on és aplicable aquest impost. Estaran exemptes de pagar aquest impost totes les empreses pertanyents a països de la Unió Europea amb l’excepció de Espanya. En la venda de qualsevol altre país del món no ser afecten IVA, no obstant això, sistemes de costums de cada país s’apliquen les càrregues fiscals corresponents.
Horta de Capolat començarà d’ordres de processament, aprovar els elements i preus oferts, una vegada que s’hagi validat pel client la sol·licitud Orde i haver acceptat les condicions generals d’ús i contractació.
Horta de Capolat realitza els màxims esforços per assegurar que la informació continguda en el web és lliure d’errors. En el cas que es produeixi algun error d’aquest tipus, es procedirà immediatament a la seva correcció i es posarà en coneixement dels usuaris potencials preocupats.
Compromís de qualitat i servei per al lliurament de les comandes confirmats de peticions d’ordre està subjecte a les existències dels productes. No obstant això, atès el gran nombre d’ordres diàriament, rebem la circumstància excepcional que, en determinats productes d’alta demanda, podria ocórrer en el moment de la sol·licitud d’ordre, hi ha disponibilitat. En aquest cas, l’equipament comercial de Horta de Capolat, informar el client de la incapacitat per subministrar el producte sol·licitat tan aviat ha estat informat d’aquesta circumstància per la botiga. Us informarà del producte alternatives disponible a preu i característiques, l’esdeveniment i/o client pot decidir anul·lar la sol·licitud Orde.

Si has fet el pagament per endavant, ens retornarà l’import pagat pel mateix, mentre que corresponent a favor de qualsevol partit cap compensació per incompliment de contracte, dany emergent o dels beneficis.

Les condicions operatives

Horta de Capolat proporciona accés a un catàleg en línia que es publiquen els continguts del catàleg de font i tercers i que reflecteix la informació sobre la descripció, la disponibilitat i el preu dels productes de plataformes de distribució intern o extern.

El procés de publicació de catàlegs és plenament automàtic, sense intervenció manual del personal de Horta de Capolat.

Un error en la descripción, la imagen, la disponibilidad y/o el precio de cualquier producto se reflejará en el catálogo on-line sin la garantía de que sea detectado al instante por Horta de Capolat.
Por este motivo, todos los pedidos realizados a través de Horta de Capolat serán revisados por uno de nuestros comerciales que analizará y actualizará la disponibilidad con el fin de procesar el pedido en las condiciones descritas por él.
El Cliente tendrá acceso al panel de control de su usuario, donde una vez validada su solicitud de pedido, será informado puntualmente del estado de el/los producto/s contenido/s y del proceso en que se encuentre el trámite de la solicitud.

Garantía

La garantía que Horta de Capolat determina y establece en los productos y servicios ofrecidos, es de conformidad con lo dispuesto en la Ley 23/2003, de 10 de julio, de garantías en la Venta de Bienes de Consumo, marco legal que tiene por objeto facilitar al consumidor distintas opciones para exigir el saneamiento cuando el bien adquirido no sea conforme con el contrato, dándole la opción de exigir la reparación o la sustitución del bien, salvo que una de las prestaciones resulte imposible o desproporcionada. Cuando la reparación o sustitución no fueran posibles o resulten desproporcionadas, el consumidor podrá exigir la resolución del contrato en los términos y condiciones establecidas por la Ley.
Des del moment del lliurament, en cas de falta de conformitat del producte, l’empresa reconeix el dret durant el termini de fins a dos (2) anys per a particulars i (1) any per a empreses/treballadors autònoms. Ara, segons el que estableix l’article 9, durant els primers 6 mesos del lliurament es presumirà que la falta de conformitat ja existia en el moment del lliurament, per tant, durant els 18 mesos restants, client serà responsable per demostrar que la no-conformitat de la bona font existent. La intervenció de Horta de Capolat només està limitat a la tramitació de reparació o reposició de peces defectuoses amb el fabricant o productor.
En el cas de compra de programari, per generar una llicència per compte del client, no acceptaran devolucions ja que per evitar això tenim autorització proves de 30 dies que pot demanar.

A més, alguns fabricants pot oferir garanties implícites de COMERCIABILITAT, sobre les quals la Llei marca, la mesura i la durada de la garantia s’encarregarà exclusivament el fabricant.
El client serà responsable són tècnicament entrenats per manejar els productes que compra. La garantia de producte no cobreix dany causat per la manipulació inadequada o no professionals, instal·lació incorrecta, ús o protecció insuficient, abusiu o prohibida pel fabricant. Qualsevol manipulació, substitució o supressió d’etiquetatge de productes, estarà no coberta per la garantia.
Horta de Capolat no és obligat a indemnitzar el client o un tercer partit de les conseqüències de l’ús del producte adquirit, ja sigui directa o danys indirectes, accidents per persones, danys a la propietat que no sigui el producte, la pèrdua de benefici o pèrdua de beneficis, danys a provenen d’un deteriorament o pèrdua de dades emmagatzemades per l’usuari.

Enviament i transport

Aquest sistema comercial calcula automàticament despeses tenint en compte la destinació, pes i transport utilitzat. Si voleu saber el cost que tindrà el seu ordre podeu afegir el producte a la cistella i vostè pot veure-ho. El preu del transport veure-ho reflectit a la cistella de la compra, 15 EUR màxima llevat que sigui Balears o Canàries (fora d’Espanya consultar). Enviaments es fan per l’agència de transport amb assegurança ofert pel transportista a destinacions dins la península territori depenent de que la botiga tenir-los disponibles. Ordres rebudes abans 4 pm s’envien el mateix dia; d’aquella època van són facturades en l’elenc del següent dia hàbil.

Garantim el lliurament peninsular entre 24 i 72 hores màxim; no es prenen en compte dissabtes, diumenges i festius. En el cas de les Illes Balears, la mitjana d’entrega és de 2 a 4 dies, excepte per a enviaments de gran volum. Per a aquests casos contactar prèviament.
Indiqueu en l’ordre que és l’adreça on trobareu, per evitar que la companyia té dificultats per fer el lliurament. Sempre facilitar un número de telèfon per resoldre les incidències que es poden trobar transport.
Abans de signar el justificant de lliurament del transportista i obrir el paquet, hauríeu de revisar el paquet. Aneu amb compte amb caixes obertes, semi obert, o batuda. Noteu les anomalies es troba en l’albarà i contacti amb nosaltres, per ser capaç de resoldre l’impacte tan aviat com sigui possible ja que en cas contrari ens pot no tenir cura de qualsevol defecte derivat del transport.

Devolucions

Per torna disponible dins de 7 dies des de la data de la factura. Després d’aquest període de temps, no serà acceptat cap devolució. A aquest efecte cal enviar un e-mail a Capolat.com amb les següents dades completat info@hortadecapolat.com :

-Nom.
-Adreça d’e-mail amb què van ser comprats.
-Número de factura.
-Nom de l’element de ser retornats.
-La raó per la qual es retorna el producte.
-Dades del compte bancari on voleu fer-li l’ingrés de la devolució.

Condicions de retorn al Particular client:

No acceptarem la devolució de cap article que no estigui en perfectes condicions, i que no porti el seu embalatge original intacte. El client haurà d’adequar i prendre les oportunes mesures de protecció i embalatge del producte per a la seva enviar als nostres magatzems. De la mateixa manera no s’acceptaran devolucions de Productes que puguin ser fàcilment reproduïts amb caràcter immediat o que per la seva naturalesa no puguin ser retornats, Productes configurats o adaptats a mida, Productes que un cop activats, registrats, provats o usats ja no es puguin vendre com a nous, Productes amb el precinte d’obertura o embalatge danyats com pot ser ordinadors, dispositius mòbils, memòries, processadors, discs durs, etc. Un cop haguem rebut la seva sol·licitud a les nostres oficines procedirem a enviar-li el nombre de devolució i l’adreça de lliurament (ha d’indicar en lloc ben visible, a l’exterior del paquet). No acceptarem cap paquet de devolució que no porti el nostre número d’autorització o que es faci fora dels 7 dies següents a la seva compra. De la mateixa manera, un cop acceptada la devolució per part del Servei Tècnic, el client disposa de 5 dies per fer-nos arribar la mercaderia a l’adreça indicada de devolució. Passat aquest temps no podrem acceptar la devolució i el paquet serà rebutjat.

Un cop comprovat el producte en el nostre magatzem, que està en perfecte estat i en el seu embalatge original, procedirem a efectuar la devolució.Només en el cas que la devolució sigui per un error d’enviament o altres causes imputables a Horta de Capolat, les despeses d’enviament aniran a compte de la nostra empresa. En els altres supòsits serà el client qui pagui les despeses que ocasioni l’enviament. A no ser que indiquem el contrari, no acceptem cap devolució a ports deguts. Els riscos de pèrdua o deteriorament que es produeixin durant la tramesa són responsabilitat del comprador. Condicions de devolucions a Empreses:Les devolucions comercials d’empreses s’acceptaran durant els 7 dies següents a la data factura i únicament si el material està sense desprecintar i en perfecte estat. Les despeses d’enviament en tractar-se com a devolució comercial aniran a càrrec del client. Aquestes condicions no anul·len el que un producte sigui defectuós i tingui lloc el seu canvi per un altre producte igual segons el que estipulen les condicions del fabricant.

LOPD – LSSICE – GRPD

RESPONSABLE HORTA DE CAPOLAT.
Finalitad Gestionar l’accés complet als Serveis, comunicacions, comercials o no i actualitzacions deels mateixos.
Legitimació Consentiment del interessat/da.
Destinataris No hi ha cap cessió de dades, excepte Autoritat o Òrgan Nacional o Internacional Registren
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació

Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter Personal (LOPD) i al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril (“Reglament General de protecció de dades” o “RGPD”), aquesta política de Privadesa s’aplica a les dades de caràcter personal que HORTA DE CAPOLAT. -en endavant Horta de Capolat – actua com a responsable o responsable d’ells, pel que fa a les dades facilitades pels usuaris i/o client (persones físiques) com a conseqüència de la contractació dels serveis prestats per l’Horta de Capolat, (en més tard, els “serveis“), o recollida en qualsevol de les seccions de la web CAPOLAT.com www.HORTA.

Si no d’acord amb els termes d’aquesta política, no accedir o utilitzar els serveis. Aquesta política de privadesa s’aplica a qualsevol altre producte, servei o activitat de tercers.

RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ DE LES SEVES DADES.

 • Nom empresa: HORTA DE CAPOLAT
 • Marques: Horta de Capolat
 • Adreça: Rectoria de Capolat s/n . 08619 – Capolat. Bcn
 • NIF : 43427518-E
 • Correu electrònic info@hortadecapolat.com

Delegat de Protecció de Dades (DPO): Per a contactar amb el Delegat de Protecció de Dades d’Horta de Capolat, podrà escriure a la següent adreça:

info@hortadecapolat.com

FINALITATS DEL TRACTAMENT. ·         Les seves dades personals s’utilitzaran amb la finalitat genèrica de la gestió i control de la relació contractual o de negoci establerta i, específicament per a:·          Gestionar l’accés complet i la utilització correcta dels Serveis per part dels usuaris dels mateixos.·         Per comunicar amb els usuaris en resposta a incidències, sol·licituds, comentaris i preguntes que ens faci a través dels Serveis o els formularis de contacte de la nostra pàgina web (inclosos, els xats o les trucades telefòniques).·         Per proporcionar, actualitzar, mantenir i protegir els Serveis, Llocs web i activitats.·         Per oferir nous productes, serveis, ofertes especials o actualitzacions.·         Si és el cas, gestionar processos de selecció de personal en processos selectius de treballadors i / o col·laboradors.·         Comunicacions: Podrem enviar correus electrònics, missatges i altres tipus de comunicació en referència als Serveis, qüestions tècniques i canvis en els mateixos. Aquestes comunicacions es consideren part dels Serveis i no pot renunciar-hi.

 • Comunicacions comercials (Màrqueting): Pot utilitzar les seves dades en contacte amb tu, tant electrònicament com electrònica, per dur a terme enquestes, aconseguir que opinen sobre el servei prestat, i, ocasionalment, per notificar-vos els canvis, importants desenvolupaments en serveis, ofertes i promocions dels nostres serveis o terceres empreses associades amb nosaltres. Aquestes ofertes comercials serà, en tot cas, autoritzat explícitament i per separat per l’usuari que pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment a rebre aquestes notificacions mitjançant el mecanisme implementat a aquest efecte en la mateixa, o bé, des de les preferències de compte client.

No anem a tractar les seves dades personals per a qualsevol altra finalitat més descrits anteriorment llevat que vénen fiscal per llei o hi ha qualsevol requeriment.

Vida útil: Personal dades facilitades serà mantingut i tractat mentre la proporció de prestació de serveis, sense perjudici de la possibilitat d’exercir el seu dret de supressió, en quin cas Horta de Capolat bloquejarà les dades mentre les obligacions legals a persistir.

Dades personals de les persones interessades en rebre informació sobre els serveis romandrà en el sistema indefinidament, sempre que la persona interessada no sol·licita la seva supressió.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT.

La base legal per al tractament de les dades és legítim basat en el consentiment de la persona refereix amb les finalitats descrites anteriorment, que se us demanarà en el moment de:

 • abans de processar les seves dades,
 • el registre com a usuari o
 • procedir a l’activació de serveis de Capolat d’Horta.

Sol·licituds d’informació que ens va fer requereixen que l’aspirant aportar voluntàriament les dades necessàries per poder ajudar o proporcionar els serveis. L’obligació o la necessitat de donar-nos aquells detalls designarà amb un asterisc (*) en les seccions corresponents a cada servei o formes.

No obstant això, l’interessat pot refusar lliurement a donar-nos els detalls o, posteriorment, revocar el consentiment atorgat prèviament per gestionar la seva informació, tot i que negativa implicarà la impossibilitat que podem complir amb la seva sol·licitud o aportar la servei preocupat.

També es pot tractar les seves dades basats en l’ interès legítim de Horta de Capolat en mantenir i conservar els seus clients o usuaris i satisfer les seves expectatives o interessos expressats anteriorment, per exemple: gestionar la millora de productes i serveis, peticions, qüestions o reclamacions, oferir productes i serveis similars als contractat, promocions, etc., sense perjudici del compliment per Horta de Capolat de la resta de les obligacions que l’enviament de comunicacions als informes negoci electrònicament.

Horta de Capolat entén que per donar-nos els detalls, el sol·licitant garanteix i és responsable, la veracitat i exactitud de les mateixes i que accepta i consent expressament al seu tractament amb les finalitats descrites anteriorment.

DESTINATARIS DE TRANSFERÈNCIES O TRASPASSOS.

En General, Horta de Capolat no cedirà les seves dades personals a tercers llevat que estem legalment obligats a fer-ho o li hagin autoritzat expressament per nosaltres fer ús dels nostres serveis.

Per exemple: al registre un programari de llicència si el fabricant ens demana les dades per registrar-lo.

DRETS DE LES PERSONES AFECTADES.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Horta de Capolat es tracten dades personals que li concerneixin, o no. En particular, vostè pot exercir davant Horta de Capolat els següents drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació: permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació objecte del tractament.
  • Dret de supressió: permet sol·licitar l’eliminació de les dades objecte de tractament quan ja no siguin necessaris per a l’execució o prestació del servei.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix, excepte motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions, en aquest cas els mantindrem bloquejats durant el termini corresponent mentre persisteixin les obligacions legals.
 • Dret d’oposició a l’enviament de publicitat: Els interessats podran oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials per part d’Horta de Capolat. En aquest cas pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment a rebre aquestes notificacions utilitzant el mecanisme implementat a l’efecte en les mateixes, o bé, des de les preferències del compte de client.
 • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: les persones interessades poden sol·licitar rebre les dades que li incumbeixin i que ens hagi facilitat o que -sempre que tècnicament sigui possible- se’ls enviem a un altre responsable de tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils) : dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Possibilitat de retirar el consentiment: Així mateix, l’interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment donat en el moment de facilitar-nos les seves dades.
Si desitja exercir algun dels drets exposats, preguem que ens remeti carta amb totes les seves dades, incloent DNI a: Rectoria de Capolat s/n Capolat – Barcelona, o ens envieu un e-mail info@hortadecapolat.com indicant el tipus de dret que vol exercir.

Possibilitat de reclamar davant l’Autoritat de Control: Horta de Capolat l’informa igualment del dret que li assisteix de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
INFORMACIÓ ADDICIONAL
Mesures de seguretat: Adoptem les mesures de protecció de dades necessàries per evitar la pèrdua d’informació, alteració de dades, o l’accés per personal no autoritzat a aquesta.

Contacti amb nosaltres
Sí que té algun dubte sobre les condicions establertes, contacti amb nosaltres a contactar.

 • Responsive Design

  This Premium Theme is uses Responsive Design and is optimised to be used on smartphones and tablets as well. Scan the QR Code to open the theme demo on your mobile device and have a look:

  QR Code to open themedemo